Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de beschikbare budgetten met de daadwerkelijke uitgaven weergegeven.
De verklaring van de verschillen bij a. en b. wordt besproken in de tabel Instrumenten bij operationeel doel 2.1.2 en 2.1.4 in programma 2.
De kosten in de tabel onder c. en d. zijn uitsluitend (onderhouds)kosten aan panden die bij de provincie in bezit zijn. Hierin zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting (o.a. servicekosten) niet meegenomen.

Beheer en onderhoud meerjarig gepland

Begroot

Besteed

Verschil

a) Onderhoud en vervanging wegen en       vaarwegen (incl. Groen)

€ 73.054.000

€ 60.085.000

€ 12.969.000

Openbaar vervoerinfrastructuur

-

€ 23.000

- € 23.000

b) Onderhoud en vervanging vaarwegen

€ 49.263.000

€ 31.543.000

€ 17.720.000

c) Groot onderhoud gebouwen

€ 843.000

€ 819.000

€ 24.000

d) Regulier onderhoud gebouwen

 € 400.0000

 € 431.000

- € 31.000

Waarvan activa met een maatschappelijk nut

€ 42.686.000

€ 11.182.000

€ 31.504.000

Bovenstaande bedragen zijn exclusief apparaatskosten.