5.3 Overzicht van de aanwending van het bedrag van onvoorzien (art.28b)

Van het bedrag van onvoorzien (begroot € 89.000) is in 2017 niets besteed. Bij de Eerste begrotingswijziging 2018 is een bedrag van € 50.000 overgeheveld naar 2018 voor de doorontwikkeling van de Planning & Control documenten.