5.5 Specificatie van incidentele en structurele baten en lasten (art. 28c en d)

Incidentele en structurele baten en lasten en mutaties reserves (x 1.000 euro)

2017

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

63.781

-207.750

-143.969

Baten

-14.287

-520.195

-534.483

1

Openbaar bestuur

-3

-117

-120

2

Bereikbaarheid

-11.896

-65.219

-77.115

3

Water

0

-1.028

-1.028

4

Milieu

5

-7.898

-7.894

5

Ruimte

2

-26.949

-26.947

6

Groen

-539

-5.298

-5.837

7

Cultuur en Welzijn

0

-35

-35

8

Financiën

-1.857

-413.651

-415.508

Lasten

78.068

312.445

390.514

1

Openbaar bestuur

2.743

20.442

23.184

2

Bereikbaarheid

57.586

100.633

158.218

3

Water

5.059

6.074

11.133

4

Milieu

2.245

25.769

28.014

5

Ruimte

17.660

39.208

56.867

6

Groen

12.026

53.876

65.901

7

Cultuur en Welzijn

-250

7.742

7.492

8

Financiën

-18.998

58.702

39.704

Totaal Reserves

23.193

80.437

103.630

Baten

-308.641

-4.703

-313.345

1

Openbaar bestuur

-2.681

0

-2.681

2

Bereikbaarheid

-82.404

0

-82.404

3

Water

-1.421

0

-1.421

4

Milieu

-1.008

0

-1.008

5

Ruimte

-3.493

0

-3.493

6

Groen

-24.361

0

-24.361

8

Financiën

-193.273

-4.703

-197.977

Lasten

331.834

85.141

416.975

2

Bereikbaarheid

192.165

60.504

252.668

3

Water

5.431

0

5.431

4

Milieu

18.044

0

18.044

5

Ruimte

13.708

0

13.708

6

Groen

50.397

15.400

65.797

8

Financiën

52.089

9.238

61.327

Eindtotaal

86.974

-127.313

-40.339