Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (Bbv artikel 34, 35 en 52) 

dienstjaar 2017

 Omschrijving van de investeringen 

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016

Investeringen 2017

Desinvesteringen 2017

Bijdragen van derden 2017

Afwaarderingen 2017

Afschrijving 2017

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2017 (kolom 2+3-4-5-6)

Percentage van afschrijving

Afschrijvingen t/m 2016

Afschrijvingen t/m 2017 (kol 7+8)

Boekwaarde per 1-1-2017 (kol 2-10)

Boekwaarde per 31-12-2017 (kol 10+3-4-8)

Gemiddelde boekwaarde (kol 10+11):2

Toegerekende rentelasten

Totaal van de kapitaallasten (kolom 8+13)

1

 2 

 3 

 4 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 1. 

IMMATERIËLE ACTIVA

 a. 

kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

  1. 

kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van

geldleningen en het saldo van agio en disagio

                                      -  

                                   -  

                                  -  

                                 -  

                                 -  

                                  -  

                                   -  

                                  -  

                                -  

Subtotaal a. 

                                      -  

                                   -  

                                  -  

                                        -  

                                 -  

                                 -  

                                  -  

                                   -  

                                  -  

                             -  

                                -  

 b. 

kosten van onderzoek en ontwikkeling

Subtotaal b. 

                                      -  

                                   -  

                                  -  

                                -  

                                -  

                                -  

                                        -  

                                 -  

                                 -  

                                  -  

                                   -  

                                  -  

                             -  

                                -  

 c. 

bijdragen aan activa in eigendom van derden:

 1. 

 Bijdrage aan activa (projecten) van derden 

                 1.511.939,30

                    90.296,02

                90.296,02

                   1.511.939,30

            1.511.939,30

            1.511.939,30

                                  -  

                                   -  

                                  -  

                             -  

                                -  

Subtotaal c.

                 1.511.939,30

                   1.511.939,30

            1.511.939,30

            1.511.939,30

                                  -  

                                   -  

                                  -  

                             -  

                                -  

Totaal immateriële activa

           1.511.939,30

              90.296,02

                         -  

           90.296,02

                       -  

                       -  

             1.511.939,30

        1.511.939,30

        1.511.939,30

                         -  

                         -  

                         -  

                     -  

                       -  

 2. 

MATERIËLE VASTE ACTIVA

 a. 

Investeringen met een economisch nut

  1. 

Strategische grondaankopen

              66.052.272,97

           33.193.494,23

           5.800.000,00

                 27.058.778,74

               260.933,01

               260.933,01

           65.791.339,96

            26.797.845,73

           46.294.592,85

                             -  

                                -  

  2. 

Gronden Wieringerrandmeer

              20.984.473,50

             1.215.275,00

                 19.769.198,50

            5.091.833,89

            5.091.833,89

           15.892.639,61

            14.677.364,61

           15.285.002,11

                             -  

                                -  

  3. 

Grond archeologisch depot te Castricum

                 1.308.715,00

                   1.308.715,00

                                 -  

                                 -  

             1.308.715,00

              1.308.715,00

             1.308.715,00

                             -  

                                -  

  5. 

PASO-gronden

              18.125.114,83

                275.797,38

                 17.849.317,45

                                 -  

                                 -  

           18.125.114,83

            17.849.317,45

           17.987.216,14

                             -  

                                -  

  6. 

Krediet Beheergrondbank Laag-Holland

                 1.553.607,38

                212.555,95

                   1.341.051,43

                                 -  

                                 -  

             1.553.607,38

              1.341.051,43

             1.447.329,41

                             -  

                                -  

 7. 

BBL Gronden

              10.650.475,69

                   11.686,68

                 10.638.789,01

                                 -  

                                 -  

           10.650.475,69

            10.638.789,01

           10.644.632,35

 Subtotaal gronden en terreinen 

            118.674.659,37

                                   -  

           34.908.809,24

                                -  

           5.800.000,00

                                -  

                 77.965.850,13

                                -  

            5.352.766,90

            5.352.766,90

        113.321.892,47

            72.613.083,23

           92.967.487,85

                             -  

                                -  

                                      -  

                                        -  

                                 -  

                                 -  

                                  -  

                                   -  

                                  -  

                             -  

                                -  

 Subtotaal woonruimten 

                                      -  

                                   -  

                                  -  

                                -  

                                -  

                                -  

                                        -  

                                 -  

                                 -  

                                  -  

                                   -  

                                  -  

                             -  

                                -  

 7. 

Houtpleincomplex te Haarlem:

*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten

              28.815.043,72

                 28.815.043,72

         21.115.043,72

         21.115.043,72

             7.700.000,00

              7.700.000,00

             7.700.000,00

                             -  

                                -  

 8. 

Een Nieuw Huis:

                                      -  

                             -  

a. Renovatie Houtplein 

              41.079.202,86

           1.643.168,11

                 41.079.202,86

4

            4.929.504,22

            6.572.672,34

           36.149.698,64

            34.506.530,53

           35.328.114,58

                             -  

           1.643.168,11

b. Nieuwbouw Dreef

              13.936.735,46

              557.469,42

                 13.936.735,46

4

            1.114.938,84

            1.672.408,26

           12.821.796,62

            12.264.327,20

           12.543.061,91

                             -  

              557.469,42

c. Parkeergarage Dreef

              10.168.304,86

              406.732,19

                 10.168.304,86

4

               813.464,38

            1.220.196,57

             9.354.840,48

              8.948.108,29

             9.151.474,38

                             -  

              406.732,19

 9. 

Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen

              18.474.681,67

           1.847.468,17

                 18.474.681,67

10

         14.779.745,36

         16.627.213,53

             3.694.936,31

              1.847.468,14

             2.771.202,23

                             -  

           1.847.468,17

 10. 

Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum

              11.154.215,01

              278.855,31

                 11.154.215,01

2,5

               278.855,31

               557.710,62

           10.875.359,70

            10.596.504,39

           10.735.932,05

                             -  

              278.855,31

 11. 

Steunpunten voor dagelijks beheer

                    112.810,84

              2.409.078,96

                   2.521.889,80

10

                                 -  

                                 -  

                112.810,84

              2.521.889,80

             1.317.350,32

                                -  

 12. 

Sluis en haven informatie punt (SHIP)

                                      -  

              1.000.000,00

              300.000,00

                       700.000,00

10

                                 -  

                                 -  

                                  -  

                 700.000,00

                 350.000,00

 Subtotaal bedrijfsgebouwen 

            123.740.994,42

              3.409.078,96

                                  -  

              300.000,00

                                -  

           4.733.693,21

               126.850.073,38

         43.031.551,83

         47.765.245,04

           80.709.442,59

            79.084.828,35

           79.897.135,47

                             -  

           4.733.693,21

 Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige 

                                      -  

                                   -  

                                  -  

                                        -  

                                -  

                                 -  

                                 -  

                                  -  

                                   -  

                                  -  

                             -  

                                -  

Subtotaal a. investeringen met economisch nut  

            242.415.653,79

              3.409.078,96

           34.908.809,24

              300.000,00

           5.800.000,00

           4.733.693,21

               204.815.923,51

         48.384.318,73

         53.118.011,94

        194.031.335,06

         151.697.911,58

         172.864.623,32

                             -  

           4.733.693,21

 b. 

Investeringen in openbare ruimte met een 

maatschappelijk nut

(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken)

  1. 

Provinciale wegen  t/m 2016                                               

         1.077.058.908,43

           7.514.511,06

           1.077.058.908,43

 4 

       902.792.369,45

       910.306.880,51

        174.266.538,98

         166.752.027,92

         170.509.283,45

           7.514.511,06

Provinciale wegen 2017

                                      -  

         137.738.696,01

             2.586.925,85

        66.609.010,22

                 68.542.759,94

 4 

                                 -  

                                 -  

                                  -  

            68.542.759,94

           34.271.379,97

                                -  

  2. 

Vervangingsinvesteringen wegen

              69.946.127,42

              6.208.972,04

           2.899.830,91

                 76.155.099,46

4

            5.743.371,28

            8.643.202,19

           64.202.756,14

            67.511.897,27

           65.857.326,71

           2.899.830,91

  3. 

Vervangingsinvesteringen vaarwegen

              34.370.654,00

              4.932.277,67

           1.424.959,59

                 39.302.931,67

4

            1.621.755,33

            3.046.714,92

           32.748.898,67

            36.256.216,75

           34.502.557,71

           1.424.959,59

  4. 

Wegenprojecten

                 1.513.303,13

              1.212.279,06

                                  -  

                13.311,82

              117.874,63

                   2.712.270,37

4

            1.513.303,13

            1.631.177,76

                                  -  

              1.081.092,61

                 540.546,31

              117.874,63

 5. 

Infrastructurele OV projecten

                                      -  

            21.037.066,57

                     7.534,60

           6.227.790,49

                 14.801.741,48

4

                                 -  

                                 -  

                                  -  

            14.801.741,48

             7.400.870,74

                                -  

 6. 

Vervanging kunstwerken

                                      -  

              5.104.386,31

                   5.104.386,31

4

                                 -  

                                 -  

                                  -  

              5.104.386,31

             2.552.193,16

                                -  

 7. 

Machinerichtlijnen bruggen en sluizen

                                      -  

                 118.101,55

                       118.101,55

4

                                 -  

                                 -  

                                  -  

                 118.101,55

                   59.050,78

                                -  

 8. 

24 uurs brugbediening

                                      -  

              1.195.214,25

                   1.195.214,25

4

                                 -  

                                 -  

                                  -  

              1.195.214,25

                 597.607,13

                                -  

 9. 

Groenprojecten

                                      -  

              3.538.462,12

                   20.337,19

                   3.518.124,93

4

                                 -  

                                 -  

                                  -  

              3.518.124,93

             1.759.062,47

                                -  

Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met

                    een maatschappelijk nut

         1.182.888.992,98

         181.085.455,58

             2.614.797,64

        72.850.112,53

                                -  

        11.957.176,18

           1.288.509.538,39

       911.670.799,19

       923.627.975,37

        271.218.193,79

         364.881.563,01

         305.140.547,84

                             -  

         11.957.176,18

Totaal materiële vaste activa

     1.425.304.646,77

      184.494.534,54

       37.523.606,88

     73.150.112,53

       5.800.000,00

     16.690.869,39

       1.493.325.461,90

    960.055.117,92

    976.745.987,32

     465.249.528,84

      516.579.474,59

     478.005.171,15

                     -  

     16.690.869,39

TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN

     1.426.816.586,07

      184.584.830,56

       37.523.606,88

     73.240.408,55

       5.800.000,00

     16.690.869,39

       1.494.837.401,20

    961.567.057,22

    978.257.926,62

     465.249.528,84

      516.579.474,59

     478.005.171,15

                     -  

     16.690.869,39

*) De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode.