6.1.1 Drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 2017

(1)

Drempelbedrag

4492

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                             97

                   119

                   133

                   134

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

                       4.394

                4.373

                4.359

                4.358

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

                              -  

                       -  

                       -  

                       -  

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

                  870.876

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

                  500.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

                  370.876

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

4492

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

                       8.775

              10.843

              12.218

              12.310

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                             97

                   119

                   133

                   134