6.2.5   Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en verbonden partijen (art. 36)

 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (Bbv artikel 36) 

dienstjaar 2017

 Omschrijving van de investeringen 

 Oorspronkelijk 

 Investeringen 

 desinvesteringen 

 Bijdragen  

 Afwaarderingen 

 Afschrijvingen 

 Oorspronkelijk 

 Percentage 

 Afschrijvingen 

 Afschrijvingen 

 Boekwaarde 

 Boekwaarde 

 Gemiddelde 

 Toegerekende 

 Totaal van de 

 bedrag van de 

 in 2017 

 in 2017 

 van derden 

 in 2017 

 bedrag van de 

 van afschrij- 

 t/m 2016 

 t/m 2017 

 per 

 per 

 boekwaarde 

 rentelasten 

 kapitaallasten 

 deelnemingen 

 in 2017 

 deelnemingen 

 ving 

1-1-2017

31-12-2017

 etc. 

 ultimo 2017 

 t/m  2016 

 (kolom 2+3-4) 

 (kol 5-10) 

 (kol 2-7) 

 (kol 10+3-4-8) 

 (kol 10+11):2 

 (kolom 8+13) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

FINANCIELE VASTE ACTIVA

 a. 

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

  1. 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

        1.525.875,00

            1.525.875,00

 - 

             1.525.875,00

            1.525.875,00

             1.525.875,00

                             -  

  2. 

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

             11.845,00

                 11.845,00

 - 

                  11.845,00

                 11.845,00

                   11.845,00

                             -  

 3. 

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

        6.806.703,24

            6.806.703,24

 - 

             6.806.703,24

            6.806.703,24

             6.806.703,24

                             -  

 4. 

Alliander N.V.

     62.643.935,00

         62.643.935,00

 - 

          62.643.935,00

         62.643.935,00

           62.643.935,00

                             -  

 5. 

N.V. Afvalzorg Holding

     12.600.000,00

         12.600.000,00

 - 

          12.600.000,00

         12.600.000,00

           12.600.000,00

                             -  

 6. 

Schiphol Area Development Company N.V.

        3.083.772,64

            3.083.772,64

 - 

             3.083.772,64

            3.083.772,64

             3.083.772,64

                             -  

idem, uitbreiding aandelenkapitaal

     21.794.379,00

         21.794.379,00

 - 

          21.794.379,00

         21.794.379,00

           21.794.379,00

                             -  

 7. 

Zeehaven IJmuiden N.V.

           408.402,19

               408.402,19

 - 

                408.402,19

               408.402,19

                408.402,19

                             -  

 8. 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij         Noordzeekanaalgebied (RON N.V.)

        2.317.646,16

           720.313,00

 (zie * onder) 

            1.597.333,16

             2.317.646,16

            1.597.333,16

             1.957.489,66

                             -  

 9. 

Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH)

           370.000,00

               370.000,00

 - 

                370.000,00

               370.000,00

                370.000,00

                             -  

 10. 

PolanenPark B.V.

                7.200,00

                    7.200,00

 - 

                     7.200,00

                    7.200,00

                     7.200,00

                             -  

 11. 

PolanenPark C.V.

                7.200,00

                    7.200,00

 - 

                     7.200,00

                    7.200,00

                     7.200,00

                             -  

 12. 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

             26.460,00

                 26.460,00

 - 

                  26.460,00

                 26.460,00

                   26.460,00

                             -  

 13. 

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODENH)

             18.000,00

                 18.000,00

 - 

                  18.000,00

                 18.000,00

                   18.000,00

                             -  

 14. 

Zeestad Beheer B.V.

                9.000,00

                    9.000,00

                     9.000,00

                    9.000,00

                     9.000,00

                             -  

 15. 

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

        1.671.891,64

           319.712,98

            1.991.604,62

 - 

             1.671.891,64

            1.991.604,62

             1.831.748,13

                             -  

 16. 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV.

        5.774.360,65

        1.225.000,00

        2.312.482,65

 (zie * onder) 

            4.686.878,00

 - 

             5.774.360,65

            4.686.878,00

             5.230.619,33

                             -  

subtotaal a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

   119.076.670,52

        1.544.712,98

                             -  

                           -  

        3.032.795,65

                             -  

       117.588.587,85

                             -  

                             -  

                        -  

        119.076.670,52

       117.588.587,85

        118.332.629,19

                             -  

                             -  

TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA

 119.076.670,52

     1.544.712,98

                     -  

                    -  

     3.032.795,65

                     -  

    117.588.587,85

                     -  

                     -  

                 -  

     119.076.670,52

    117.588.587,85

     118.332.629,19

                     -  

                     -  

*Afwaardering RON betreft feitelijk een getroffen voorziening       

           720.313,00

*Afwaardering PDENH waarvan een deel betreft om een getroffen voorziening

           363.122,00