6.2.9 Staat van het verloop van de voorzieningen

 Staat van het verloop van voorzieningen (artikel 55 BBV) 

Num-mer

Naam van de voorziening

Saldo bij de aanvang van het dienstjaar 2017

Toevoeging

Onttrekkingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2017

Productnummer toevoeging of vrijval voorziening

Bestedingen

Vrijval ten gunste van rekening van lasten en baten

 Voorzieningen 

1

 Voorziening Financiële Risico's 

                      90.000,00

               90.000,00

                                       -  

 045 05 

2

 Voorziening Kosten reorganisatie 

                    211.426,74

                                       6.419,09

                  59.277,60

                      158.568,23

 045 03 

3

 Voorziening Pensioenen leden GS 

              12.429.203,64

                                  384.073,62

               500.073,10

                12.313.204,16

 111 82 

4

 Voorziening Groot onderhoud wegen  

              28.878.533,57

                            28.878.533,57-

                                       -  

 311 22/338 22 

 Voorziening Groot onderhoud vaarwegen 

              13.786.183,00

                            13.786.183,00-

                                       -  

5

 Voorziening Grondwaterheffing 

                 1.270.851,40

                                  330.242,72

                              -  

                  1.601.094,12

 442 01 

6

 Voorziening Bodembeheertaken 

                 8.040.813,57

                               1.601.550,00

               243.182,98

                  9.399.180,59

 521 22 

 Totaal voorzieningen 

          64.707.011,92

                    40.342.431,14-

           802.533,68

          90.000,00

           23.472.047,10