2   Programmarekening in één oogopslag

Baten 2017 per programma

X € 1 miljoen

In %

0

1

Openbaar Bestuur

3

0

2

Bereikbaarheid

160

19

3

Water

2

0

4

Milieu

9

1

5

Ruimte

30

4

6

Groen

30

4

7

Cultuur en Welzijn

0

0

8

Financiën

613

72

Totaal

848

100

Lasten 2017 per programma

X € 1 miljoen

In %

0

1

Openbaar Bestuur

23

3

2

Bereikbaarheid

411

51

3

Water

17

2

4

Milieu

46

6

5

Ruimte

71

9

6

Groen

132

16

7

Cultuur en Welzijn

7

1

8

Financiën

101

13

Totaal

807

100