Doelenboom

Beleidsdoel 5.1

Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 5.2

Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Verandering: Bij de Zomernota 2017 is dit beleidsdoel komen te vervallen. Onder 5.3 zijn het bijgestelde beleidsdoel en de bijgestelde operationele doelen, instrumenten en output opgenomen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

    Beleidsdoel 5.3

    Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

    Verandering: Nieuw beleidsdoel per Zomernota 2017.
    Toelichting: geen.

    Operationele doelen