Algemeen

Kapitaalgoederen zijn goederen die meerjarig gebruikt worden voor de realisatie van de provinciale doelen. Om de functionaliteit en kwaliteit van deze kapitaalgoederen op peil te houden en kapitaalvernietiging te voorkomen, moeten deze goederen beheerd en onderhouden worden. De beheertaak draagt hier zorg voor.
Onderdeel van de beheertaak is de wettelijke zorgplicht en provinciale ambitie om de kapitaalgoederen volgens afgesproken kwaliteitseisen in stand te houden door middel van onderhoud en vervanging.
Infrastructurele kapitaalgoederen (wegen en vaarwegen)
Economische groei in Noord-Holland vereist goede bereikbaarheid. Een snelle doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving is van groot belang, zowel voor werk als vrije tijd. Welk vervoermiddel je ook gebruikt. Daarom zet Noord-Holland in op het vergroten van die bereikbaarheid, waarbij leefbaarheid en veiligheid de uitgangspunten zijn.
Goede bereikbaarheid staat of valt met robuuste en veilige verkeersverbindingen. Voor beheer en onderhoud van wegen, voor een vlottere doorstroming én voor leefbaarheid kiest het bestuur voor innovatieve en slimme oplossingen.
Het verbeteren van de (provinciale) infrastructuur, zodat de bereikbaarheid in de provincie toeneemt – te realiseren al dan niet samen met het Rijk, gemeenten en bedrijfsleven – is een kerntaak van de provincie. Binnen deze kerntaak is het beheren van de provinciale kapitaalgoederen een belangrijk element. Binnen deze kerntaak is het beheren van de provinciale kapitaalgoederen een belangrijk element. De Provincie beheerde hiertoe begin 2017, 613 km wegen, 383 km fietspaden, 49 km busbanen, 246 km vaarwegen (bodem en oevers), 545 civiele kunstwerken (inclusief duikers), dynamische verkeersmanagementsystemen, 1 verkeerscentrale en 13 gebouwen (waarvan 4 huur).
Aan het eind van 2017 beheert de provincie 1 km wegen en 1 km fietspad meer, door de overdracht van kleine delen areaal van gemeente Haarlemmermeer (N520, N232) en Haarlemmerliede (N202) ten gevolge van correcties van de beheergrenzen. Het aantal kunstwerken is met 9 toegenomen, onder meer door de verdubbeling van de N244 en de aanleg van de Ecoduct op de Zeeweg.
Gebouwen
De provincie Noord-Holland heeft verschillende panden in beheer. De meeste panden zijn in gebruik voor de huisvesting van medewerkers en/of opslag van eigendommen. De provincie verhuurt een klein deel van haar panden als winkel, dienstwoning of kantoor aan derden.
Met de ingebruikname van het vernieuwde Dreef 1 en 3 gebouw in 2014  zijn de villa’s aan het Florapark 5, 6 en Frederikspark 10 en 12 beschikbaar gekomen voor verkoop. Florapark 5 is in 2015 verkocht. In 2016 zijn Frederikspark 10 en 12 verkocht. Tot slot is het pand aan de Florapark 6 in 2017 verkocht.