7.1   Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren

Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren

Bedragen x 1.000 euro

Programma

Begroot

Werkelijk

Verschil*

1

Openbaar Bestuur

0

-213

213

2

Bereikbaarheid

0

-504

504

3

Water

0

-59

59

4

Milieu

0

-716

716

5

Ruimte

0

-2.476

2.476

6

Groen

0

-2.996

2.996

7

Cultuur en Welzijn

0

-184

184

8

Financiën

-8.000

-1.035

-6.965

Totaal

-8.000

-8.183

183

*  Een positief verschil is voordelig

Afrekeningsverschillen worden niet per programma geraamd, maar op een stelpost in programma 8. Het geraamde bedrag aan afrekeningsverschillen bedroeg voor 2017 € 8 miljoen.