6.2.10 Staat van gewaarborgde leningen en andere garantieverplichtingen (art. 57)

Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2017

 6.2.10 Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2017 

dienstjaar 2017

Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar 2017

Totaal- bedrag gewone en buiten- gewone aflossing 

Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar 2017

Laatste aflossings-jaar

Nummer

Oorspronkelijk bedrag

Doel van de geldlening

Door wie de geldlening is aangegaan

% of deel gewaar- borgd provincie

Datum van het besluit Prov. Staten c.q. Ged. Staten 

Datum van het besluit Koninklijke Goedkeuring

Rente- %

Totaal  

Gewaar- borgd door provincie

Te waar- borgen in 2017

  Totaal  

Gewaar- borgd door provincie

    2009

*

          1.530.000

 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum 

 St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord 

100

 29-10-1979;080 

 27-02-1980;048 

          4,40

          340.000

          340.000

85.000

255.000

255.000

2020

    2010

*

          1.531.508

 Nieuwbouw en renovatie psych.centrum 

 idem 

100

 29-10-1979;080 

 27-02-1980;048 

          5,65

          340.335

          340.335

85.084

255.251

255.251

2020

    2011

*

          2.467.430

 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum 

 idem 

100

 18-01-1982;005 

 17-05-1982;006 

          4,95

          510.503

          510.503

85.084

425.419

425.419

2022

    2012

*

          3.403.352

 Idem 

 idem 

100

 18-01-1982;005 

 17-05-1982;006 

          5,72

          794.116

          794.116

113.446

680.670

680.670

2023

    2013

*

          2.382.346

 Idem 

 idem 

100

 18-01-1982;005 

 17-05-1982;006 

          4,45

          635.293

          635.293

79.412

555.881

555.881

2024

  10003

*

        10.096.610

 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog 

 Dr. M.J. Prinsenstichting 

100

 04-12-1978;099 

 31-01-1979;009 

          4,27

          757.246

          757.246

252.415

504.831

504.831

2019

  10004

*

          3.333.016

 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog 

 idem 

100

 19-05-1980;019 

 21-08-1980;170 

          2,25

          512.771

          512.771

128.193

384.578

384.578

2020

  24002

*

          3.403.352

 Uitbreidings- en herstructueringswerken 

 Westfriese Zorggroep de Omring 

100

 19-11-1984;077 

 10-01-1985;012 

          4,27

          170.167

          170.167

          170.167

0

0

2017

  27001

*

          3.374.310

 Bouw verpleeghuis Heemswijk 

 Viva ! Zorggroep 

100

 15-06-1981;036 

 30-09-1981;002 

          3,91

          581.765

          581.765

          116.356

465.409

465.409

2021

  27002

*

          3.403.352

 Idem 

 idem 

100

 15-06-1981;036 

 30-09-1981;002 

          3,99

          680.671

          680.671

          113.445

567.226

567.226

2022

 Totaal

     34.925.276

    5.322.867

    5.322.867

           - 

    1.228.602

    4.094.265

    4.094.265

Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand.

Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2017

 Naam rechtspersoon 

 Inhoud garantieverplichting 

 Looptijd 

 Provinciaal aandeel in procenten 

 Provinciaal aandeel in euro's (max.) 

 Werkelijk uitstaande garantie p. 31-12-2017 

 Het Nationaal  Groenfonds 

 Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen) 

    divers                                - 

                6,20

       3.862.854

         3.862.854

1)

 BNG Bank 

 financiering van het project Hoogtij van de RON NV 

50 (max)

     35.000.000

       25.500.000

2)

 BNG Bank 

 (her-) financiering van PolanenPark BV 

max.

     20.000.000

       15.000.000

3)

 (besluit GS 7-06-2016, nr.747558/817011) 

 Totaal 

     58.862.854

       44.362.854

1) Rente en aflossing komen t.l.v. van de van het rijk te ontvangen zgn. convenantsgelden.

2) Op deze garrantie loopt een afgegeven contragarantie door het Havenbedrijf Amsterdam N.V. van 33,3%.

3) Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie van 20% van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

    20% van de Schiphol Air Development Company (SADC) en 20% van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON NV).