Deelneming

Gemeenschappelijke regelingen

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Publiekrechtelijk rechtspersoon