Wat heeft het gekost?

Tabel 1. Overzicht mutaties Materiële Vaste Activa *

Perceel

Boekwaarde per

Mutaties in 2017

Rente-bijschrijving

31-12-2016

Materiële vaste activa 2017 (anticiperende grondaankopen)

1.    Bloemendalerpolder

€ 4.963.262,00

€                -

2.    Gebied Crailo

€ 33.193.494,23

€ 33.193.494,23

€                -

3.    Percelen Jaagweg (Distriport)

€ 13.100.000,00

€ 5.800.000,00

€                -

4.    R.h.b. Anna Paulowna

€ 2.011.000,00

€                -

5.    Nieuw-Vennep

 €                     -

€                -

6.    Perceel Wieringermeer (Terrein Middenmeer)

€ 650.000,00

€                -

7.    Compensatiegronden Wieringermeer

€ 0,00

€                -

8.    Bergweg 30 Bloemendaal

€ 225.807,00

€                -

9.    Perceel  Hoofdweg  511 te Hoofddorp

€ 380.000,00

€                -

10.  Gronden in Wieringerrandmeer (aangekocht bij kavelruil)

€ 1.905.265,37

€                -

11. Percelen Kassengebied Rozenburg

€ 9.362.512,00

€                -

Totalen

€ 65.791.340,60

€ 38.993.494,23

€                -

Overige materiële vaste activa

12. Percelen Wieringen (aangekocht t.b.v. Wieringerrandmeer)

€ 15.892.639,96

€ 1.275.275,00

€                -

13. Percelen PASO

€ 18.125.114,83

€ 275.797,38

€                -

14. Percelen BBL

€ 10.650.475,69

€ 11.686,68

€                -

15. Percelen Beheergrondbank Laagholland

€ 1.553.607,38

€ 212.545,95

€                -

Totalen

€ 46.221.837,86

€ 1.775.305,01

€                -

*Exclusief ondergrond Houtplein en Archeologisch depot Castricum

Tabel 2. Overzicht Materiële Vaste Activa per 31-12-2017

Perceel

Boekwaarde per

Verplichtingen uit aan- en verkopen per

Saldo oppervlakte ha

Laatste taxatiewaarden

31-12-2017

31-12-2017

Materiële vaste activa 2017 (anticiperende grondaankopen)

1. Bloemendalerpolder

€ 4.963.261,43

€ 0

77,7146

1-1-2015

2. Gebied Crailo

0

€ 0

0

3. Percelen Jaagweg (Distriport)

€ 7.300.000,00

€ 0

112,2735

9-3-2018 (€ 7.300.000,-)

4. R.h.b. Anna Paulowna

€ 2.011.000,00

€ 0

16,5988

28-2-2017 (€ 2.011.000,--)

5. Nieuw-Vennep

 €                     -

€ 0

3,7891

Niet voorhanden

6. Perceel Wieringermeer (Terrein Middenmeer)

€ 650.000,00

€ 0

14,5865

14-2-2017 (€ 1.015.000,-)

7. Compensatiegronden Wieringermeer

€ 0,00

0

8. Bergweg 30, Bloemendaal

€ 225.806,73

€ 0

0

Betreft bloot eigendom, geen taxatie vereist

9. Perceel Hoofdweg 511

€ 380.000,00

€ 0

48

13-2-2017 (€ 380.000,-)

10. Gronden in Wieringerrandmeer (aangekocht bij kavelruil)

€ 1.905.265,37

€ 0

24,9275

11. Percelen Kassengebied Rozenburg

€ 9.362.512,20

€ 0

13,4789

17-2-2017 (€ 13.670.000,-)

Totalen

€ 26.797.845,73

€ 0

311,3689

Overige materiële vaste activa

12. Percelen Wieringen (aangekocht t.b.v. Wieringenrandmeer)

€ 14.617.346,61

€ 0

294,0727

19-2-2018  (€ 17.376.550,-)

13. Percelen PASO

€ 17.849.317,45

€ 0

358,839

19-2-2018 (€ 20.620.555,-)

14. Percelen BBL

€ 10.638.789,01

€ 0

1310,0084

8-3-2018 (€ 63.011.124,-)

15. Percelen Beheergrondbank Laagholland

€ 1.341.061,43

€ 0

129,826

19-2-2018  (€ 4.916.244,-)

Totalen

€ 44.446.514,50

€ 0

2185,8178